Rekrutacja

Rodzice, których dzieci zakwalifikowały się do Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku, zobowiązani są do złożenia oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola  w terminie: 24 marca – 29 marca 2021 r. do godziny 15.00

Oświadczenie można:

– pobrać w placówce i podpisane złożyć do skrzynki rekrutacyjnej w holu wejściowym w przedszkolu

-podpisać profilem zaufanym bezpośrednio w systemie naborowym.

Nie złożenie woli w ww terminie spowoduje nie przyjęcie dziecka do przedszkola.

Marzenna Małgorzata Majtas

Dyrektor PS48 „Bajkowa Kraina”


Zapraszamy wszystkich nowych przedszkolaków i ich rodziców na wirtualny spacer po Bajkowej Krainie, dzięki któremu dowiecie się, jak wygląda nasze przedszkole.
Mamy nadzieję, że Bajkowa Kraina spodoba Wam się tak bardzo, że od września będziemy spotykać się codziennie 🙂

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kryteria postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

24 lutego – 5 marca 2021 r. do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19 marca 2021 r. do godz.12:00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów

24 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

do 29 marca 2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola ( w postaci pisemnego oświadczenia)

30 marca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie Miasta Białystok.

Ze względu na reżim sanitarny Dni otwarte w placówce nie odbędą się.

Prosimy o śledzenie strony internetowej i facebooka.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 505 396 196.

Dyrektor przedszkola

Marzenna Małgorzata Majtas