Zajęcia otwarte w grupie IV

W grupie Uśmiechniętych Promyczków odbyły się zajęcia otwarte, podczas których rodzice mogli zaobserwować umiejętności dzieci. Przedszkolaki metodą stacyjną przechodziły od stacji do stacji, gdzie wykonywały kolejne zadania. Było kodowanie, beeboty, ozoboty, rozkodowywanie ukrytych wyrazów, a także wspólna sprawdziliśmy pamięć wzrokową i słuchową naszych rodziców

Galeria