Zajęcia otwarte gr V

16 listopada odbyły się zajęcia Rodzicom – W królestwie liter – wprowadzenie litery „l” wielkiej i małej, drukowanej i pisanej na podstawie opowiadania „Leń największy na świecie”. Podczas zajęć stwarzano dzieciom sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia, wykorzystaniu posiadanych wiadomości oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych w nauce czytania.
Po zajęciach odbyła się prelekcja na temat „Gotowość dziecka kończącego edukację przedszkolną do podjęcia nauki w szkole” którą wygłosiła Pani Małgorzata Hryszko psycholog  z PPP nr 2 w Białymstoku.