Zajęcia integracyjne w grupie V

Przez cały rok grupa V ,,Przyjaciele Kubusia Puchatka” realizowała wspólnie z rodzicami różne formy działań . Zachęcałyśmy rodziców i dzieci do czytania książek. Jedną z form było ,,Tydzień z lekturą przedszkolaka”. W ten sposób powstał album ,,Rodzice czytają dzieciom” z ilustracjami wykonanymi przez dzieci do wysłuchanych utworów.

    Dnia 22.02. 2017r odbyło się zajęcie integracyjne z rodzicami. Rodzice w czterech zespołach , wraz z dziećmi wykonywali różne zadania, za wykonanie których dostawali punkt. Poprzez zabawę z rodzicami dzieci utrwaliły:

  • etapy powstawania książki ( zawody)
  • zasady dbania o książki
  • tytuły legend, bajek
  • czytanie: analizę i syntezę literową, sylabową i wyrazową
  • cyfr

Zajęcie zakończyło się piosenką i wręczeniem ,,Legitymacji czytelnika biblioteki” z wpisanymi 35 tytułami utworów przeczytanych dla dzieci przez rodziców, nauczycielki i osoby zapraszane do przedszkola. Atmosfera na zajęciu sprzyjała integracji rodzic – dziecko.