Zabawy fundamentalne w grupie III – dlaczego lód topnieje?

Co należy zrobić?

Na początku przygotowujemy kostki lodu i trzy przezroczyste pojemniki. Pierwszy pojemnik zostaje pusty, do drugiego wlewamy zimną wodę, a do trzeciego – ciepłą. Następnie wrzucamy kostki lodu do pojemników i sprawdzamy, w którym roztopią się najszybciej. Wyciągamy nioski J

Jak to pomaga  uczeniu się ?

Poznawanie właściwości fizycznych lodu jest nie tylko dobrą zabawą, lecz także okazją do wnikliwej obserwacji, rozwijania zainteresowania otaczającym światem oraz nauką wyciągania wniosków.

Wskazówka

Możemy zabarwić wodę przed zamrożeniem (np. farbami lub barwnikiem spożywczym). Wtedy efekt roztapiania się lodu będzie lepiej widoczny i z pewnością bardziej spektakularny.