Zabawy Fundamentalne – grupa III

OWOCE W SADZIE

Co należy zrobić?

Przed rozpoczęciem zabawy z  dziećmi, należy przygotować rysunki drzew – bez liści, liście z drzew owocowych, kartki z nazwami drzew, ilustracje owoców oraz owoce, które można znaleźć w sadzie.

Zabawę rozpoczęliśmy od rozpoznania owoców, które rosną w sadzie. Jednak polegało to wyłącznie na rozpoznaniu ich za pomocą węchu lub dotyku. Niektóre dzieci podejmowały próby opisu owoców używając przymiotników, np.: mały, duży, miękki itp. Następnym etapem zabawy było nazywanie drzew – czytanie globalne oraz „wieszanie” na nich wylosowanych owoców.

Jak to pomaga w uczeniu się?

Dziecko doskonali umiejętność poznawania wielozmysłowego. Rozwija umiejętność skupiania uwagi na danym przedmiocie. Poprzez opisywanie owoców wzbogaca swój zasób słownictwa. Czytanie globalne pojedynczych wyrazów sprawia, że dzieci zaczynają interesować się czytaniem i poznawaniem liter.

Wskazówka

Rozpoznawanie owoców może się także odbywać przy użyciu zmysłu smaku – zawiąż dziecku oczy i podawaj kawałki wybranych owoców. Urozmaiceniem zabawy może być także dopasowywanie liści do drzew na podstawie ich opisu, np.: „Liście jabłoni są większe i grubsze od liści gruszy…”