Wycieczka do Centrum Dydaktyczno – Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku gr IV

19 kwietnia dzieci z grupy IV miały okazję poznać z bliska pracę Ratowników Medycznych, zobaczyć jak wygląda wnętrze specjalistycznej karetki wyposażonej w sprzęt medyczny niezbędny do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Oprócz tego miały możliwość obejrzenia, jak w fachowy sposób udzielić pomocy drugiej osobie. Spotkanie to przygotował nam Pan Grzegorz Łopieński angażując do zajęć z dziećmi studentów II roku Ratownictwa –  Magdalenę Danilczyk i Jakuba Doronowskiego. Dzięki takim ćwiczeniom dzieci nabywają umiejętności podstawowego zachowania w stosunku do osób poszkodowanych. Przedszkolaki przez zabawę miały możliwość zdobycia istotnych dla ich bezpieczeństwa wiadomości.

Dziękujemy za ciekawe spotkanie.