WIZYTA W MUZEUM HISTORYCZNYM – GRUPA V

Dzieci z grupy V w ramach realizacji zadania z Rocznego Planu Pracy odwiedziły Muzeum Historyczne. Temat spotkania dotyczył legendy o powstaniu miasta Białegostoku.