Wesoła zabawa w grupie IV – Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

W grupie IV bardzo często na zajęciach ruchowych wykorzystujemy ćwiczenia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Tu nie potrzeba żadnych urządzeń lub pomocy do ćwiczeń. Najlepszym przyrządem dydaktycznym dla dziecka jest kolega lub koleżanka. Dzięki tym ćwiczeniom dzieci rozwijają ruchem świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomość przestrzeni i działania w niej. Ogromnie ważny aspekt zajęć Ruchu Rozwijającego  to dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Zajęciach prowadzone metodą Weroniki Sherborne stanowią dla dzieci dużą atrakcję i wesołą zabawę w grupie. Stwarzają możliwość do twórczego działania oraz pobudzają spontaniczność i aktywność własną dziecka.