VIII edycja kampanii społecznej ” Pola Nadziei”

        W piątek (6.10.2017 r.) odbyła się inauguracja VIII edycji kampanii społecznej „Pola Nadziei” w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
Kampania „Pola Nadziei” jest inicjatywą fundacji „Pomóż Im”, która ma na celu zachęcać młodych ludzi do wolontariatu oraz uwrażliwiać ich na potrzeby innych. Przedstawiciele placówek i instytucji włączający się w inicjatywę sadzą cebulki żonkili, które po zakwitnięciu wiosną są rozdawane podczas ulicznych kwest. Dochód z przeprowadzanych kwest zasila konto fundacji w celu realizowania zadań „Pomóż Im”.
Cebulki żonkili zostały również zasadzone przez dzieci    w alejce naszego przedszkola.