Uchwała Rady Miasta Nr XXXV/514/21 z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie określenia terenu działań poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok 

Proszę o zapoznanie się z Uchwałą Rady Miasta nr XXXV/514/21 z dnia 25.01.2021 roku w sprawie określenia terenu działań poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok.

Marzenna Małgorzata Majtas

dyrektor PS 48