SZEŚCIOLATKI PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO NAUKI W SZKOLE!

Dzieci sześcioletnie z grupy V ćwiczyły podział elementów na zbiory, ich liczenie oraz przyporządkowanie odpowiednich cyfr do ilości elementów. A na podsumowanie poznały znak graficzny liczby „1”. Ale było pracy!