Silne drzewo

W marcu tego roku nasza placówka przystąpiła do konkursu granowego Programu Moje Silne Drzewo. Został stworzony harmonogram działań proekologicznych na terenie naszego przedszkola pod hasłem „Zielony Szlak – zdrowy przedszkolak”.

Okazało się, iż nasz pomysł zasługuje na wyróżnienie i w związku z tym jako laureaci otrzymaliśmy 5000 zł. na realizację działań zaplanowanych w harmonogramie naszego projektu.

Pokrótce: powstanie tor przeszkód do ćwiczeń gimnastycznych, zasadzimy żywopłot, stworzymy miejsce do ćwiczeń relaksacyjnych i wyciszających z ławeczkami, roślinami kwitnącymi, skalniakiem. W ten sposób urozmaicimy pobyt naszych przedszkolaków na świeżym powietrzu. Z czego oczywiście jesteśmy dumni, bo dbanie o wszechstronny rozwój naszych wychowanków jest podstawą i punktem wyjścia dla podejmowanych przez nas działań.

    W nowym roku szkolnym kontynuujemy działania związane z realizacją zadań grantowych, mających na celu edukacje przyrodniczo – ekologiczną naszych przedszkolaków. Pokrótce przedstawię czytelnikom zadania jakie stoją przed nami.
Otóż: zaprosimy dzieci sześcioletnie z Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy do wspólnych zabaw w “Oazie ciszy i spokoju” oraz na torze przeszkód. Z podobną propozycją udamy sie do uczniów klasy I Szkoły Podstawowej nr 34. Czeka nas wspólna zabawa i ogromna frajda.
Tematyka zajęć jednego z wrześniowych tygodni będzie dotyczyła znaczenia wody w życiu roślin i człowieka. Rozmawiać będziemy o sposobach oszczędzania wody. Do przeprowadzenia zabaw wykorzystamy materiały pomocnicze nadesłane przez firmę Żywiec Zdrój. Prace plastyczne, które powstaną w związku z realizacją tematyki będą wyeksponowane na holu szkoły podstawowej nr 34. Mamy nadzieję w ten sposób skłonić uczniów do refleksji związanej z oszczędzaniem wody i jej znaczeniem dla ekosystemów.
Podczas festynu rodzinnego “Zegnamy lato” będą państwo mogli wziąć udział w zabawach z wykorzystaniem toru przeszkód oraz zrelaksować sie w “Oazie ciszy i spokoju”.
Natomiast podczas zebrań dla rodziców odbywających sie na początku września otrzymają państwo garść informacji przypominających, jak ważna jest woda dla życia ludzi oraz jak ja oszczędzać.
Przekażemy artykuł dotyczący naszych działań do podlaskiego biuletynu pt. “Podlaskie Wieści Oświatowe” oraz na stronę OMEP (Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego).
Podzielimy sie doświadczeniami w realizacji celów edukacji ekologicznej za pomocą podjętych przez nas działań ze studentami Uniwersytetu w Białymstoku wydz. Pedagogiki i Psychologii. A konkretnie zaprosimy ich do “Oazy ciszy i spokoju”, gdzie będą mogli poobserwować “zabawy z wykorzystaniem materiału przyrodniczego”.
W październiku zostanie ogłoszony miejski konkurs plastyczny pt. “Mamo, tato wole wodę”. W ten sposób dążymy do rozpropagowania idei oszczędzania woda wśród jak najszerszego grona odbiorców.
To jedno z ostatnich zadań związanych z realizacja grantu “Zielony Szlak – Zdrowy Przedszkolak”. Do 30 października jesteśmy zobowiązani dostarczyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadań grantowych do organizatora konkursu, czyli Fundacji „Nasza Ziemia”. W ten sposób zamkniemy segregator z hasłem grant, a na placu przedszkolnym pozostanie tor przeszkód i nasza wspaniała “Oaza ciszy i spokoju”.

Projekt napisały i koordynować będą pani dyrektor Marzenna Małgorzata Majtas oraz panie Bożena Szewczul i Barbara Kryńska.

 Bez udziału naszych wspaniałych rodziców pewnych działań nie jesteśmy w stanie wykonać.

 SPONSORZY:

fundacja_nasza_ziemia

zywiec1

zywiec2

lasy_panstwowe