Rysowanie kształtów

Co należy zrobić

Pomóż dziecku rysować kształty i tworzyć obrazki z kwadratów , prostokątów , kół, trójkątów , owali i krzywych. Szukajcie kształtów w książkach z obrazkami , w pokoju i w czasie spaceru.

Możesz zrobić z kartki papieru szablon zawierający kompozycje kilku elementów  /np. dom, drzewko, chmurkę/ .Przyklej go do czystego arkusza papieru taśmą klejąca i wspólnie wypełnijcie wnętrza kształtów przy pomocy farby do malowania palcami .

Jak to pomaga dziecku w uczeniu się

Litery w alfabecie składają się z linii prostych , kół i krzywych.

Gdy dziecko będzie potrafiło narysować kształty , będzie mu łatwiej pisać litery.

Wskazówka

Zaproponuj by dziecko narysować na przykład koła na czerwono, a kwadraty na zielono- będzie wówczas segregować i przygotowywać się do pisania

I jeszcze jedno!!!

Poproś dziecko o narysowanie pociągu, domu , samochodu , osoby, przy użyciu tylko znanych mu kształtów, jak: prostokąty, koła, trójkąty

Rozwijamy Inteligencję : wizualno-przestrzenną, językową i ruchową