RUCH TO ZDROWIE – „Co warto jeść” gr V

Dzieci od urodzenia mają naturalną potrzebę ruchu – aby jej nie zaprzepaścić trzeba ją stymulować, podsuwając interesujące formy zajęć. Ćwiczenia gimnastyczne poprawiają  ogólną sprawność, zwiększają wytrzymałość na zmęczenie, aktywizują układ odpornościowy, pomagają rozładować stres, wyrabiają prawidłowe nawyki, kształtują charakter, uczą zdrowej rywalizacji i zasad fair play. Nasze dzieci ćwiczą systematycznie nie tylko podczas realizacji programu Co warto jeść.