RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informuje się, iż:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku, ul. Pogodna 8, 15-354 Białystok, (dalej: Przedszkole lub zamiennie Administrator), reprezentowane przez Dyrektora przedszkola.

2.Przedszkole – jako Administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi RODO i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

3.Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Przedszkolu sprawuje mgr inż. Michał Bartnicki – Inspektor Ochrony Danych, tel. 609 113 133,
e-mail: rodo@inspektor-iod.pl