REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

24 lutego – 10 marca 2022 r. do godz. 15:00– składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 do 24 marca 2022 r. do godz.12:00– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 29 marca 2022 r. o godz. 15:00– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

 do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola ( w postaci pisemnego oświadczenia)

 4 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie Miasta Białystok

Kryteria_drugiego_etapu_postepowania_rekrutacyjnego_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych

Ze względu na reżim sanitarny Dni otwarte w placówce nie odbędą się.

Prosimy o śledzenie strony internetowej i facebooka.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 505 396 196.

Dyrektor przedszkola

Marzenna Małgorzata Majtas