Ratusz – Galeria przedszkolaka gr IV

18 listopada na muzealnej Galerii Malarstwa Polskiego w Ratuszu dzieci zetknęły się z dziełami artystów różnych epok i kierunków. Utrwaliły wiadomości o takich gatunkach malarskich jak: portret, pejzaż, martwa natura. Na koniec zajęć same tworzyły barwne prace. W drodze powrotnej obejrzeliśmy zdjęcia naszego miasta pod Ratuszem.