Radosne muzykowanie w grupie IV

Dziś dzieci z grupy IV obcowały z muzyką poprzez różne formy ekspresji muzycznej (śpiew, gra na instrumencie, aktywne słuchanie muzyki artystycznej) dzięki nowatorsko zaprojektowanym dzwonkom diatonicznym.   Dzieci śpiewały, grały, improwizowały i świetnie się bawiły. Okazało się, że świat dźwięków, tworzenie i muzykowanie jest dla nich źródłem wielkiej radości.