Rada rodziców

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Rady Rodziców.

Zarząd Rady Rodziców
w roku szkolnym 2020/2021

 • Przewodniczący –  Robert Jasłowski
 • Z-ca Przewodniczącego – Michał Dawidejt
 • Sekretarz – Joanna Teul
 • Skarbnik – Izabela Garbecka

Skład Rady Grup w roku 2020/2021:

 Grupa I

1.Joanna Teul
2. Małgorzata Maciuka
3. Bartłomiej Grabowski

Grupa II

1.Michał Dawidejt
2.Agnieszka Kuprijanowicz
3.Monika Geneja

Grupa III

1.Tomasz Czekała
2.Natalia Zukowska
3.Marta Roszkowska

Grupa IV

1.Izabela Garbecka
2.Joanna Potocka
3.Magdalena Kondriatiuk

Grupa V

 1. Robert Jasłowski
 2. Sylwia Miszczuk
 3. Piotr Zalewski

  1. Fundusze Rady Rodziców będą wydatkowane zgodnie z preliminarzem ustalonym na zebraniu Rady Rodziców:

  • 60 % uroczystości przedszkolne

  • 40% cele statutowe przedszkola

  W roku szkolnym 2020/2021 planujemy:

  1. Zakup sprzętu nagłaśniającego do prowadzenia imprez i festynów;

  2. Pomoce dydaktyczne – instrumenty muzyczne;

  3. Upominki na bal karnawałowy w kwocie 50 zł na jedno dziecko;

  4. Pożegnanie 6 latków – upominki;

  5. Wynajem trzech autokarów na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka;

  6. Wynajem dmuchanców na Dzień Dziecka;

  7. Finansowanie imprez i uroczystości przedszkolnych.

  1. Uchwalono wysokość składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

  • 130,00 zł na dziecko – wpłacane w 2 ratach:

  do 31 października -70 zł

  do 31 stycznia 2021 – 60zł

  1. Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku uchwaliła, iż na Fundusz Zabawkowy będą zbierane pieniądze w wysokości 50 zł od dziecka do 31 października 2020r. do Pani Intendentki.

  2. Wpłaty na Radę Rodziców będą zbierane od września 2020r. do końca stycznia 2021r. Wpłat można dokonywać u Pani Intendentki.

   Robert Jasłowski

  Przewodniczący Rady Rodziców

 


Plan pracy Rady Rodzicow Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku w roku szkolnym 2020/2021