Przyjaciele Zippiego – grupa V

W grupie V „Przyjaciele Kubusia Puchatka” realizowaliśmy w roku szkolnym 2016/2017 program promujący zdrowie emocjonalne „Przyjaciele Zippiego„. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Każda z 6 części składała się z 4 spotkań. Podczas zajęć dzieci wykonywały wiele ćwiczeń, uczestniczyły w zabawach, słuchały opowiadań, wypowiadały się na ich temat, odwołując się do własnych doświadczeń związanych z przeżytymi przez nie sytuacjami życiowymi. Na spotkaniach wykorzystywano dramę i pantomimę. Na zajęciach panowały jasne i przejrzyste zasady, które ułatwiały wspólną pracę. Dotyczyły kulturalnego, właściwego zachowania, nawiązywania dobrych relacji z rówieśnikami, rozwiązywania konfliktów, szanowania siebie i innych. Aby uczcić zakończenie programu odbyło się wspólne świętowanie. Dzieci zamieniły się w króla i królową. Mogły się wypowiedzieć na forum rówieśników, czego nauczyły się podczas realizacji programu. Każdy otrzymał dyplom i oklaski. A na koniec rozpoczęliśmy królewską ucztę.