Przedszkolni badacze kultury regionalnej w grupie IV

Przedszkolni badacze kultury regionalnej z grupy IV to MY. Naszej wycieczce po mieście przyświecał cel „Poznajemy zabytki Białegostoku”.  A nasze miasto ma się czym pochwalić: Pałac Branickich, Katedra Białostocka, Ratusz – piękne miejsca. Jest co podziwiać. A jak piękne jest nasze miasto można obejrzeć w holu przedszkola na wystawie prac grupy IV. Przedszkolaki mogły wyrazić swoje uznanie i podziw dla tych okazałych miejsc zabytkowych w twórczości artstycznej.