Przedszkolak – Filozofem

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLAK – FILOZOFEM

Innowacja pedagogiczna „Przedszkolak – filozofem” będzie prowadzona w formie koła zainteresowań dla dzieci pięcioletnich. Scenariusze zajęć oparto na metodzie kształcenia krytycznego myślenia amerykańskiego profesora Mattew Lipmana oraz publikacji „Przygody Zoga” wydanej w ramach projektu „Zrozum świat – przedszkola”współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

Przedszkolaki będą spotykać się z nauczycielką na zaplanowanych zajęciach i tworzyć tzw. „wspólnotę dociekającą”. Zabawy będą polegały przede wszystkim na metodycznie zorganizowanej dyskusji małych filozofów. Dzieci zachęcone zostaną do wspólnego namysłu odnośnie do rozmaitych tekstów i opowiastek, a także do uczestnictwa w ćwiczeniach muzycznych i plastycznych. Umożliwią one refleksję polegającą na obserwacji, wyrażaniu i rozumieniu własnych i cudzych przekonań, badaniu pojęć i poszukiwaniu kryteriów, argumentowaniu i uzasadnianiu oraz fantazjowaniu i eksperymentowaniu.

Każde rozumowanie przebiega między dwoma biegunami: pytaniem i odpowiedzią, a w związku z tym polega na rozwiązaniu problemu. Myślenie dziecka cechuje spontaniczność, oryginalność, brak jakiegokolwiek balastu związanego z doświadczeniem czy racjonalistycznego oglądu rzeczywistości. Jest to naturalna pozycja wyjściowa, która pielęgnowana zaowocować może kreatywną elastycznością umysłu otwartego na irracjonalne paradoksy myślowe. Dziecko nie rodzi się filozofem, ale rodzi się z predyspozycjami do filozofowania. Refleksje filozoficzne dla dzieci w wieku przedszkolnym są próbą przedstawienia propozycji edukacyjnej umożliwiającej najmłodszym inicjację samodzielnego, twórczego, krytycznego myślenia oraz rozwijania umiejętności kreowania pytań, wnioskowań czy logicznego poszukiwania często abstrakcyjnych problematycznych rozwiązań.

Przedszkole ma za zadanie wychowywać do przysłości, a rozmyślania filozoficzne niewątpliwie poszerzą horyzonty myślowe przedszkolaków oraz znacznie wzbogacą osobowość. „Przedszkolak – filozofem” sam tytuł innowacji brzmi nowatorsko!

TEMATY ZAJĘĆ:

 1. Z Zogiem oglądamy świat
 • Ramki – co jest piękne a co brzydkie
 • Latające zdjęcia. Co by było, gdyby wszyscy wyglądali tak samo?
 • Puzzle z mapy. Czy świat jest ciekawy?
 • Łóżko Zoga. Wyjaśniamy słowo recykling.
 1. Prezes i Kreska – zamyślenia, wątpliwości, przygody
 • Oto ja – jedyny i niepowtarzalny
 • Mój kolega, moja koleżanka – czym się różnimy
 • Pod Uszki – Podróżki. Wyobrażnia i jej podróże.
 • Taki niski i taki wysoki i co z tego wynika.
 • Gdzie mieszka nadzieja?
 • Ja ciebie nie rozumiem!  A powinnam, muszę, chciałabym?!
 • Kim jestem? Człowiekiem?!
 • Trzecia strona świata. Eksperymenty z prawdą.
 • Mieć gołębie serce.