PRACA PLASTYCZNA W GRUPIE I „MISIE PTYSIE” -„ PANI JESIEŃ”