Poznajemy Legendę o Gedyminie – Grupa II

Dzieci wysłuchały bardzo ciekawej i pouczającej  Legendy o powstaniu naszego miasta, odpowiadały   na pytania  a także miały okazję wczuć się w losy bohatera operując wszystkimi elementami  na makiecie.    Przedszkolaki   uświadomiły sobie ,  jak wyglądała kiedyś nasza miejscowość,  a jak wygląda teraz.