POKAŻ JĘZYK – ANGIELSKI

      Nauka języka obcego  w przedszkolu daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. Obecnie za przyczyną  zmian  w podstawie programowej,  przedszkole obowiązkowo powinno wykorzystywać  naturalne  sytuacje edukacyjne, aby dzieci mogły zbierać pierwsze  doświadczenia budujące  zainteresowanie  dziecka językiem obcym nowożytnym.

           Nowa podstawa programowa wychowania nacisk kładzie  na „rozbudzanie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych”. Aby wprowadzenie  malucha w świat języka angielskiego było przyjemne, a zarazem skuteczne i efektywne warto pamiętać o kilku  ważnych celach.

      1: Zrozumienie  przyswajania języka obcego w wieku przedszkolnym.          Doświadczenia związane z wczesnym wprowadzaniem języka obcego w instytucjach   potwierdzają, że skuteczność uczenia się przez dzieci kolejnego języka zależy od warunków, jakie im się stworzy. Doświadczenia powinny  dotyczyć  każdej naturalnej sytuacji , która umożliwi dzieciom  odkrycie  znaczenia słowa  czy prostego  wyrażenia w języku obcym .       Ciekawe i przyjemne zajęcia w przedszkolu zachęcą dzieci do komunikowania się w języku angielskim – początkowo z nauczycielem, zaś w miarę upływu czasu również z rówieśnikami.

  2: Elastyczność i systematyczność .  Ze względu na specyfikę pracy w przedszkolu i możliwości koncentracji dzieci typową lekcję w j. angielskiego zastąpić może wybrany rodzaj aktywności również w j. angielskim: zabawa ruchowa, nauka piosenki, praca plastyczna, teatrzyk, tor przeszkód ( N. stosuje polecenia w j. angielskim)     itp. Nie od dziś wiadomo, że przedszkolaki szybko zapamiętują, ale i szybko zapominają. Dlatego na tym etapie dużo skuteczniejsze będzie prowadzenie   codziennych zajęć i zabaw z języka angielskiego ( skorelowanych z programem zajęć dydaktyczno –wychowawczych – opiekuńczych w j. ojczystym)   , ich dobór powinna charakteryzować  pewna powtarzalność zastosowania, elastyczność, ponieważ odkrycie   i nabycie przez dziecko  pewnej umiejętności  zachowa ją w sposób trwały  jedynie za przyczyną częstego  jej zastosowania.

    3:  Nauczyciel angielskiego.  Osobą, od której w ogromnej mierze zależy sukces nauczania języka angielskiego w przedszkolu, jest nauczyciel. Maluchy uwielbiają zabawy w świat na niby – to od fantazji i inwencji nauczyciela zależeć będzie, czy zechcą się wspólnie bawić w mówienie po angielsku. Czasem wystarczy Miś  Max, który przyjechał z dalekiego kraju i rozumie tylko język angielski, czasem „zaklęcie”, które magicznie przeniesie dzieci w świat języka obcego, innym razem będzie to wirtualny nauczyciel lub rówieśnik na ekranie telewizora lub komputera, który będzie chciał się porozumieć z przedszkolakami po angielsku. Ważne jest, aby powstała realna potrzeba komunikowania się w tym języku.

4:  Nauka przez zabawę.  Zadaniem przedszkola jest organizacja  holistycznych  zajęć zdominowanych przez zabawę, w której to proste  i adekwatne  do rozumowania  dziecka słowa  staną się  elementem tejże zabawy.   Metody wykorzystywane w wychowaniu przedszkolnym  mają swe zastosowanie  w nauczaniu języka angielskiego.

 5:  Atrakcyjne materiały dydaktyczne . Na poziom motywacji przedszkolaka do nauki języka angielskiego duży wpływ mają materiały dydaktyczne stosowane przez nauczyciela. Przedszkole dysponuje bogatą bazą pomocy, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach językowych, np. zabawki, przybory plastyczne, ilustracje, plansze, kalendarze pogody, gry planszowe typu memory, układanki. Zatem obok misia, lalki  czy pacynki , która przemawia do dzieci w języku ojczystym , dobrze byłoby , aby gdzieś w kąciku  lub  na półce  znalazł się np. Miś Jack   , którego samo uchwycenie  w ręce przez nauczyciela prowokuje  dzieci do gestu  i wypowiedzenia , np.: „ Hello Jack !”  Projektor multimedialny lub tablica interaktywna oraz dostęp do Internetu   ułatwią i uatrakcyjnią pracę oraz zapewnią dzieciom kontakt z rodzimymi użytkownikami języka.

   6:  Indywidualne podejście

Rozwój dzieci w wieku przedszkolnym przebiega dynamicznie  i w sposób zróżnicowany .   Dzieci różnie reagują na język obcy – jedne chętnie powtarzają słowa, zwroty, struktury,  śpiewają piosenki i czynnie uczestniczą w zabawach, inne z boku obserwują nauczyciela i rówieśników, przysłuchują się temu, co dzieje się na zajęciach, ale rzadko włączają się do wspólnej zabawy. Nie znaczy to jednak, że w tym czasie nie przyswajają języka. Bywa, że potrzebują więcej czasu, by przyzwyczaić się do nowej sytuacji.

  7: Współpraca z Rodzicami . Bawmy się   w  gry i zabawy w j. angielskim razem z dzieckiem w domu   – zacznijmy od tych najprostszych . Np.:

„  Mystery bag” – Dzieci zgadują zabawki   za pomocą dotyku”

 Mystery bag , what’s inside ?

Show me  what you try  to hide !

The cow is out , the cow is out , the cow  is out of the bag ( podobnie z innymi zwierzątkami lub innymi rzeczami )

  Spider , spider , how are you?

 I am  happie, sad….. ( Dziecko w kole jest pająkiem  i mówi jak się czuje)

Chinese whispers ( Głuchy telefon)

  Co miesiąc nauczyciel uczący języka angielskiego  wprowadza z Sylabusa nowe słówka związane ze zmieniającą się porą roku,  bieżącą tematyką świąteczną oraz realizowaną tematyką   np. Zabawki

Pamiętajmy :

  • Umiejętności językowe Rodziców są zróżnicowane. Każdy Rodzic, który zwraca uwagą na  prawidłową  wymowę słówek   ( fonetyczne brzmienie samogłosek i spółgłosek w języku angielskim) może  utrwalać  w domu  słówka w j. angielskim  proponowane w danym miesiącu przez nauczyciela, poprzez twórcze gry i zabawy.
  • Warto angażować wszystkich członków Rodziny , tych którzy znają dobrze język , stosują struktury i zwroty, ale również tych,  którzy mają mniejsze   umiejętności  językowe,  lecz  zwracają uwagę na prawidłową wymowę słówek oraz sposób ich odczytania  sprawdzając np.  : w słownikach wyrazów obcych.
  • Zwracamy uwagę na fonetyczny zapis słówka a  nie tylko na translację dźwiękową ( ikonka z trąbką – dotyczy większości  słowników i translatorów on-line w który brakuje zapisu fonetycznego)   .
  • Słowa , funkcje i struktury należy wplatać delikatnie w zabawę  i dobierać z niezwykłą starannością.
  • Zabawę dziecku można zorganizować z użyciem jednego , dwóch słówek.
  • Dzieci nie powinny odczuć, że nauka j. angielskiego to przymus, ale świetna zabawa.
  • Podróżowanie dzieci razem z rodzicami w różne zakątki świata utrwala znajomość języka oraz pomaga w przyswajaniu konwersacji.
  • Bardzo ważna jest systematyczność w nauce języków obcych. Taka praca ciągła przyśpiesza zapamiętanie nowego materiału. Znajomość języka obcego ułatwia życie. Pomaga w komunikacji między rówieśnikami, poszerza wiedzę o innych krajach i kulturach, ułatwia w przyszłości zdobycie ciekawej pracy.

Przykładowe słownictwo świąteczne i   zapis fonetyczny do prawidłowej wymowy:

Santa Claus – Święty Mikołaj

Reindeer – renifer

Presents – prezenty

Christmas tree – choinka bożonarodzeniowa

Sleigh – sanie

Bells – dzwonki

Snowman – bałwanek

Snowflakes – płatki śniegu

Star – gwiazda

              Opisane, podjęte  kroki  sprawią, że odkrywanie przez przedszkolaki języka obcego będzie przyjemne i efektywne, a czas spędzony   podczas zabaw i zajęć w języku angielskim nie będzie czasem straconym.  W obecnych czasach   należy przywiązywać do nauki języka szczególną wagę. Nie powinno się zmuszać dzieci do nauki języków ale zachęcać i pokazywać uroki świata.

Małgorzata Wróblewska