Podziękowanie

Szanowni  Rodzice,

Serdecznie dziękujemy  za ogromne  zaangażowanie Państwa w naukę, zabawę oraz trud jaki wkładacie w codzienną realizację pracy zdalnej. Ta współpraca online między Nami-Wami-Dziećmi przynosi wielkie efekty w postaci nowych wiadomości i umiejętności, jakie nabywają nasze przedszkolaki. Wielu z Was łączy pracę zawodową ze wsparciem dzieci w codziennych zadaniach. Jest to trudna forma dla nas wszystkich. Wymaga dużego skupienia i precyzyjnego współdziałania od dziecka i rodzica. Jesteśmy ogromnie wdzięczne Państwu za punktualność, systematyczność i wspaniałą, owocną współpracę. Dziękujemy

Marzenna Małgorzata Majtas
Dyrektor PS 48 „Bajkowa Kraina” oraz Rada Pedagogiczna