POCZTÓWKA Z MUZEUM – moja pierwsza wizyta w muzeum

2 listopada dzieci z gr IV rozpoczęły cykl zajęć edukacyjnych w białostockim Ratuszu. Zwiedziły wystawę stałą, zapoznały się z podstawowymi gatunkami malarskimi; portretem, pejzażem, martwą natura, sceną rodzajową. Podsumowaniem zajęć  było kolorowanie pocztówki.