„Planeta Bajek” czyta Rafał Kościuk gr IV

Tata Wiktora zainteresował dzieci książką. Ukazał zagrożenia które niosą: telewizory, komputery, tablety, smartfony, telefony. Dzieci dowiedziały się, że w nadmiarze mogą być szkodliwe. Wychowankowie uświadomili sobie, że tylko oni mogą ocalić świat bajek i książek. To wszystko w związku z akcją „Cała Polska czyta dzieciom”