Pamiętniki – grupa V

Co należy zrobić?
Zapisujcie wasze ważne dni w pamiętniku.
Poproś dziecko, by narysowało kilka obrazków przedstawiających wydarzenia danego dnia. Pomóż mu zapamiętać ciąg wydarzeń , np. „Najpierw zrobiliśmy …, potem…, a następnie …”.
Nawet małym dzieciom bardzo spodoba się pomysł prowadzenia pamiętnika , jeśli będzie w nim kilka prostych słów, zdjęcia i drobne pamiątki , takie jak broszurki czy bilet występu.
Jak pomaga dziecku w nauce
Wpływa pobudzająco na pamięć. Jest to także pierwszy krok , jaki robi dziecko w kierunku własnej twórczości
Wskazówka
Poproś dziecko , by podyktowało ci jakieś notatki. To wzmacnia pamięć oraz zdolność opisywania
I jeszcze jedno!
Pomyślcie o ludziach, których spotkaliście w danym dniu, a także o tym, czym się zajmowali i jak mogli się czuć. Dzięki takim ćwiczeniom dziecko zaczyna myśleć o innych.