Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice

Od 1 września 2020 r. Przedszkole Samorządowe nr 48 „Bajkowa kraina” w Białymstoku pracować będzie w reżimie sanitarnym na zasadach obowiązujących przy pandemii CODIV-19, zgodnie z zaleceniami GIS i MEN  i wytycznymi  Prezydenta Miasta Białegostoku .      

Przewidywane godziny pracy przedszkola: 6.30-17.00

W placówce będzie funkcjonowało pięć grup po 25 dzieci.

W dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola rodzice zobowiązani są dostarczyć Kartę Stoperek , która zostanie w placówce.

Dzieci w godz. 6.30 – 7.30 i 15.30 – 17.00 będą przebywały w grupach łączonych.

Dzieci z grupy I i II będą leżakowały. Pościel będzie wydawana do prania w każdy piątek.

Do przedszkola przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci.

Rodzice będą zobowiązani do przyprowadzania dzieci najpóźniej do godziny 8.30 ze względu na dezynfekcję pomieszczeń.

Dzieci z grupy I, II i III wchodzą do przedszkola głównym wejściem. Rodzice przekazują dzieci przy drzwiach dyżurującej pracownicy obsługi.

Dzieci z grupy IV i V wchodzą do przedszkola wejściem od strony placu zabaw. Rodzice przekazują dzieci przy drzwiach dyżurującej pracownicy obsługi.

Rodzice odbierają dzieci ze wszystkich grup tylko głównym wejściem.

Rodzice nie wchodzą do przedszkola.

Rodzice przyprowadzający dzieci zobowiązani są do noszenia maseczek i zachowania bezpiecznego dystansu.

Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów.

Reżim sanitarny związany z pandemią COVID – 19 obowiązuje do odwołania.

Szczegółowe wytyczne znajdą się w Procedurze Bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 w Przedszkolu Samorządowym nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku , która zostanie wkrótce umieszczona na stronie placówki po dokonaniu aktualizacji zgodnie z wytycznymi GIS z ewentualnym uwzględnieniem znalezienia się miasta Białegostoku w strefie żółtej lub czerwonej.

Marzenna Małgorzata Majtas

dyrektor PS 48 „Bajkowa Kraina”