Odwracalne – nieodwracalne – grupa II

Dla zrozumienia tego co się dzieje w otoczeniu i przewidywania skutków swego działania podstawowe znaczenie ma ustalenie, które zmiany są trwałe, które są odwracalne, a które tylko częściowo da się naprawić. Ważne jest, aby wykorzystywać codzienne sytuacje do uczenia się dzieci, jakie zmiany są odwracalne (budowanie wieży z klocków, układanie domku z patyczków), a jakie nimi nie są (rozbity kubek, zepsuta zabawka, rozcięta kartka i próba jej sklejania, eksperymenty z malowaniem). Im szybciej dzieci w tym się rozeznają, że trzeba być ostrożnym, bo niektórych zmian się nie da odwrócić, tym rozsądniej będą się zachowywać i mniej niszczyć.