Odimienna Metoda Nauki Czytania w grupie III

Rozpoznawanie wizytówek i układanie swoich imion z podanych liter – tak właśnie Chomiki Pacusie przygotowują się do nauki czytania.