Natalka i jej książka – grupa III

„Lata osa koło nosa.

Lata mucha koło ucha.

Lata bąk koło rąk.

Lecą ważki koło paszki.

 Lata pszczoła koło czoła.

 Lata mucha koło brzucha.

Lecą muszki koło nóżki.

Biegną mrówki koło główki.”

Ten, i wiele innych wierszyków przypomnieliśmy sobie wszyscy dzięki Natalce, która przyniosła do przedszkola swoją ulubioną książeczkę z popularnymi wierszykami, kołysankami i wyliczankami. Okazało się, że wszyscy doskonale je znają oraz chętnie recytują śpiewają.