ms27325090.txt

ms27325090

{
„Description”: „Plik weryfikujący własność domeny pakietu Microsoft 365— umieść go w katalogu głównym witryny internetowej”,
„Domain”: „ps48.bialystok.pl”,
„Id”: „7ccc8e5c-a00b-41c7-9180-3e635d75c9e0”
}