Matematyczne zabawy w grupie III

„Cyferkowy twister”

Prawa ręka na „8”, lewa noga na „3” – tak dzieci w grupie III poprzez zabawę uczą się matematyki. Dzięki niemu kształcą umiejętność rozpoznawania i nazywania cyfr oraz doskonalą swoją orientację  w przestrzeni. „Cyferkowy twister” tak spodobał się dzieciom, że z elementu zajęć dydaktycznych zamienił się w sposób spędzania czasu wolnego w grupie pięciolatków.