Małpka mówi – grupa I

Co należy zrobić?
Dziecko ma naśladować Twoje ruchy, jeśli poprzedzisz je słowami „Małpka mówi”. Natomiast jeśli pokażesz czynność bez wypowiedzenia słów „Małpka mówi”, dziecku nie wolno się ruszyć. Np. „Małpka mówi: połóż rękę na głowie” – dziecko musi naśladować ten ruch. „Opuść rękę na dół” – ręka musi zostać na swoim miejscu. Bądź twórczy w tej grze: pełzaj jak wąż, bądź miękki jak miś, wzbijaj się do góry jak orzeł, udawaj, że jeździsz na łyżwach, bądź sztywny jak robot.

Jak to pomaga dziecku w uczeniu się?
Dziecko musi nie tylko zwracać baczną uwagę, ale także wytężać swą wyobraźnię, kiedy mówisz np. „Małpka mówi: udawaj, że chodzisz po gorącym piasku”, „bądź podekscytowany”, „bądź smutny”, „zacznij się trząść z zimna, bo masz śnieg za koszulą”. Zamiast pokazywania konkretnych czynności możecie naśladować tylko dźwięki!

Wskazówka:
Podobna gra: powiedz, że będziesz wymawiać nazwy różnych zwierząt. Jeśli będzie to ptak, np. sowa, dziecko musi załopotać ramionami. Jeśli to nie ptak, ma stać nieruchomo.

I jeszcze jedno:
Niech dziecko „zamrze” w bezruchu, a następnie poproś, by powoli się „roztopiło”. To buduje świadomość własnego ciała oraz zdolność zapamiętywania.