Komunikat dyrektora

Szanowni Rodzice

Od01 września 2021 r / środa / podczas przyprowadzania i odbierania dzieci wszyscy rodzice /osoby upoważnione/ wchodzą do części wspólnej przedszkola tj. szatnia dzieci i hol wejściowy. Rodzice rozbierają  dziecko, rejestrują obecność odbijając kartę STOPEREK i przekazują dziecko pracownikowi dyżurującemu na holu, który odprowadza je do sali.

Przy odbiorze rodzic oczekuje na dziecko w części wspólnej /hol wejściowy/, pomaga przy ubieraniu się , odbija kartę Stoperek i opuszcza z dzieckiem przedszkole.

Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola  do godziny 8.30

Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka Rodzice zobowiązani są do  zachowania zasady- 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępie 1.5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Marzenna Małgorzata Majtas
Dyrektor PS48”Bajkowa Kraina”