Odbiór dzieci – upoważnienie

Rodzice mogą upoważnić do odbioru dziecka z przedszkola maksymalnie dwie pełnoletnie osoby.

W celu upoważnienia proszę o pobranie aktualnego wzoru i dostarczenie go w wersji papierowej w dniu przyprowadzanie dziecka do przedszkola.

Z dniem 01.09.2020 r. dotychczasowe upoważnienia tracą moc.

Marzenna Małgorzata Majtas

dyrektor PS 48 „Bajkowa Kraina”