Komunikat dyrektora 21.10.2020 r.

Szanowni Rodzice

Proszę Rodziców/ opiekunów prawnych o zgłaszanie wszelkich informacji
o zachorowaniach lub odbywaniu kwarantanny w związku z zakażeniem COVID-19 do: dyrektora, nauczycielek lub intendentki.

Informacje prosimy przekazywać telefonicznie 505 396 196 (w godzinach 6.30 – 18.00) lub drogą poczty elektronicznej ps48@um.bialystok.pl

Powyższa prośba podyktowana jest zwiększeniem bezpieczeństwa dzieci i pracowników przebywających w przedszkolu i zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem COVID-19.

Marzenna Małgorzata Majtas
dyrektor PS 48