KOLEJNE SUKCESY „BAJKOWEJ KRAINY” NA OGÓLNOPOLSKIM ZJEŹDZIE OPTYMISTYCZNYCH PRZEDSZKOLI – PANI BOŻENA SZEWCZUL WYRÓŻNIONA TYTUŁEM „PERŁA OPTYMIZMU”.

Pani dyrektor Marzenna Małgorzata Majtas i nauczycielka Bożena Szewczul brały udział w XIV Zjeździe Optymistycznych Przedszkoli. Był to bardzo inspirujący czas spotkań, wymiany poglądów i inspiracji w związku z realizacją programu „Optymistyczne Przedszkole”. Pani Bożena – koordynatorka programu od 2011 roku otrzymała z rąk autorki Mireli Nawrot tytuł „Perła Optymizmu” za działalność na rzecz realizacji programu, zaangażowanie w pracę wychowawczo – dydaktyczną i promowanie idei wychowania przedszkolnego. To kolejny powód do dumy z naszej działalności!

Przedszkole otrzymało certyfikat OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI UCZĄCYCH SIĘ PRZEDSZKOLI „SUPEŁ”.

Ponadto w ramach Akademii Ekspertów nauczycielka zaprezentowała założenia innowacji pedagogicznej „Przedszkolak Filozofem”, którą realizuje w naszej placówce.