Klasyfikacja – wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci – grupa II

Dorośli często nie zdają sobie sprawy z tego, że pojęcia kształtowane w dziecięcych umysłach bazują na klasyfikacji. Im sprawniej dziecko klasyfikuje, tym lepiej rozumie rzeczywistość, porządkuje je i nazywa. Od sprawnego klasyfikowania zależą także szkolne sukcesy dużych i małych uczniów. Z tego względu należy zgromadzić dużo różnych obrazków i dostarczać dzieciom, jak najwięcej doświadczeń czyli:

– zabaw w dobieranie obiektów w pary, bo są podobne: motyl do motyla, lub bo to zwykle jest razem: pies i buda,

– kompletowania trzech obiektów w taki sposób wózek, lalka, dziewczynka: ona weźmie lalkę i pójdzie na spacer

– dobierania trzech i więcej obrazków i tworzenie z nich opowiadań wokół karty centralnej, którą jest najczęściej postać. Taki sposób klasyfikowania bywa nazywany łańcuszkiem albo zestawem par, bo każdy obrazek do siebie pasuje,

– tworzenie kolekcji, czyli dobieranie obrazków i tworzenie grup według jakiegoś kryterium: ze zwierzętami, tego co pasuje do kuchni, do ubrania itp.