Kim Jestem

Zabawa polega na odgadnięciu   przez jedną osobę – Dorosły / Dziecko   zagadki „Kim jestem”  poprzez zadawanie     pytań grupie .   Wybrana osoba wybiera   zakryty  obrazek  z   dowolnej kategorii: środki transportu, rzeczy, zwierzęta, zawody ,  produkty spożywcze,  środki czystości ,   zakłada opaskę z obrazkiem    na głowę i zgaduje . Grupa    udziela odpowiedzi  tylko Tak lub Nie .

Zgadujący odpowiedzi  może  udzielić  po polsku lub po angielsku , np.  I am  an orange, I am a shark.

W zależności od wieku,  możliwości  dzieci i opanowania zabawy można wplatać proste  pytania w j. angielskim  (  Can  I be eaten? , Am I a person?,  Do I have legs?, Can I fly? )

Pytania :Czy  mogę być zjedzony?,

Czy jestem warzywem, owocem,  człowiekiem, pojazdem….?

Czy potrafię latać?

Czy jestem ciężki?

Czy potrafię zrobić hałas ?

Czy mam włosy ?

Czy mam nogi ?

Czy jestem słodki?

  Zabawa na początku może wydawać się trudna, dlatego staramy się  pomagać dziecku zadawać pytania,  jednak w miarę utrwalania  zabawy i  opanowania przez dziecko powtarzających się pytań  trudności znikają.

Rozwijamy inteligencję:  językową, interpersonalną , intrapersonalną