KARTA STOPEREK

Rodzice dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku na rok szkolny 2020/2021, proszeni są o wpłacanie 15 złotych na indywidualną kartę STOPEREK.
Powyższa karta pozwoli na ewidencjonowanie pobytu dziecka w przedszkolu.
Wpłaty można dokonać w terminie: 19 – 28 sierpnia 2020 r. w godzinach 8.00- 15.00 w placówce.