JAK ROZWIJAĆ U DZIECI LOGICZNE MYŚLENIE?

Logiczne myślenie, inaczej rozumowanie, to niezwykle ważna umiejętność, zapewniająca sprawne funkcjonowanie i prawidłowy rozwój. Dzięki logicznemu myśleniu podejmujemy decyzje, wybieramy, odróżniamy oraz wyciągamy wnioski.
Co daje dzieciom myślenie logiczne? Ta umiejętność umożliwia dzieciom wnikliwe poznawanie otaczającego ich świata, mobilizuje do planowania, głębszego zrozumienia różnych zagadnień. Dzięki niej dziecko będzie potrafiło zanalizować określony problem i znaleźć najlepsze rozwiązania. Dzieci uczą się analitycznego myślenia obserwując, doświadczając wszystkiego co się dzieje w ciągu całego życia.
W jaki sposób rozwijać logiczne myślenie u dzieci? Logiczne myślenie można już ćwiczyć z dzieckiem od najmłodszych lat poprzez najlepszą przyswajana przez nich formę- zabawę. Różnego rodzaju gry, zabawy i łamigłówki.
Co nie pasuje? Spośród obrazków wybieramy ten, który nie pasuje do pozostałych. Aby to zrobić, dziecko musi najpierw wywnioskować, jaką kategorię reprezentuje większość obrazków.
Co pasuje? Spośród obrazków wybieramy i wskazujemy te, które pasują do kategorii
Puzzle z pocztówek, ilustracji, reklam itp.: Obrazy porozcinane na dowolną ilość elementów, które układamy, możemy przykleić i potem dorysować dowolne elementy tworząc obrazek.