IV grupa w muzeum

5 kwietnia po raz kolejny wybraliśmy się na lekcję edukacyjną do Ratusza. Celem było poznanie charakterystycznych cech pejzażu i próba tworzenia własnego dzieła. Z zainteresowaniem oglądaliśmy obrazy wielkich mistrzów i słuchaliśmy praktycznych porad. Na koniec powstały pejzaże „prawie takie” jak wiszące w muzeum. Dumni wróciliśmy do przedszkola.