Grupa V – Przyjaciele Kubusia Puchatka

                Przyjaciele Kubusia Puchatka

kubus_puchatek

                                                              

Godziny pracy oddziału V:


 

Nauczycielki pracujące w grupie:

mgr Agata Kraszewska

mgr Bożena Matysewicz

Pracownik obsługi:

Małgorzata Kowalska


TEMATYKA NA MIESIĄC MAJ:

1.POLSKA –MOJA OJCZYZNA

2.DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

3.KOSMICZNE PODRÓŻE

4. MOJA RODZINA

 

  WIERSZ NA MIESIĄC MAJ:

„ NASZA OJCZYZNA”

 

WISŁĄ PŁYNIEMY OD GÓR AŻ DO MORZA.

KAŻDY PODZIWIA NASZ PIĘKNY KRAJ.

PIĘKNY JEST ZIMĄ, PIĘKNY  JESIENIĄ

I WTEDY KIEDY JEST MAJ.

GDY POLSKIE FLAGI WISZĄ

I DUMNIE W SŁOŃCU SIĘ MIENIĄ.

GDY WSZYSCY PODZIWIAJĄ,

BIEL POŁĄCZONĄ Z CZERWIENIĄ.

 

 PIOSENKA NA MIESIĄC MAJ:

 

 „MOJA MAMA I MÓJ TATA”

1.     KTO DO PRZEDSZKOLA MNIE ZAPROWADZI?

KTO NA WSZYSTKO COŚ ZAWSZE PORADZI?

KTO UPIECZE TORT NA URODZINY?

Z KIM NAJLEPIEJ SIĘ RAZEM BAWIMY?

KTO OPOWIE BAJKĘ ZANIM ZASNĘ?

TO MAMA, TO MAMA, NO JASNE!

REF:    

BO MOJA MAMA NAJLEPSZA JEST PRZECIEŻ,

I KOCHAM JĄ BARDZO, NAJBARDZIEJ  NA ŚWIECIE,

POCIESZY, PRZYTULI I ŁADNIE SIĘ ŚMIEJE.

PRZY MAMIE ŚWIAT CAŁY PIĘKNIEJE.

 

2. KTO NA SANKI ZIMĄ MNIE ZABIERZE?

KTO MNIE UCZY JEŹDZIĆ NA ROWERZE?

Z KIM GRAM W PIŁKĘ I LEPIĘ BAŁWANA?

KTO MA SIŁĘ WZIĄĆ MNIE NA BARANA?

KTO PRZECZYTA KSIĄŻKĘ ZANIM ZASNĘ?

TO TATA, TO TATA, NO JASNE!

REF:

BO MÓJ TATA NAJLEPSZY JEST PRZECIEŻ,

I KOCHAM GO BARDZO, NAJLEPIEJ NA ŚWIECIE,

POCIESZY, PRZYTULI I ŁADNIE SIĘ ŚMIEJE,

PRZY TACIE ŚWIAT CAŁY PIĘKNIEJE.

 

3.     Z KIM POJECHAĆ CHCĘ LATEM NAD MORZE?

KTO ZAWIĄZAĆ BUCIKI POMOŻE?

KOMU MOGĘ OPOWIEDZIEĆ WSZYSTKO?

I NAJLEPIEJ, GDY JEST ZAWSZE BLISKO?

Z KIM OBEJRZĘ BAJKĘ ZANIM ZASNĘ?

I Z MAMĄ  I Z TATĄ NO JASNE!

REF:

BO MOI RODZICE, NAJLEPSI SĄ PRZECIEŻ,

I KOCHAM ICH BARDZO, NAJBARDZIEJ NA ŚWIECIE,

GDY MAMA SIĘ ŚMIEJE I TATA SIĘ ŚMIEJE,

TO WOKÓŁ ŚWIAT CAŁY PIĘKNIEJE.


MAJ

GRUPA   IV i V   – SŁOWNICTWO

Ourgroup- nasza grupa

Hello;  Goodbye;  Bye– bye;  Children – dzieci;  Teacher – nauczycielka;  Girls- Dziewczyny;  Boys- Chłopcy

Mainreceptivelanguage

Hello; How areyou?;   I’mgood;  I’mgreat;  I’mwonderful;I’mtired, I’mhungry, I’m not sowell;Bye, byegoodbye; Sit down;  Stand up;  Make a big/small circle, „I like..”

Piosenki na powitanie i pożegnanie: „Hello, hello”, „Bye, bye, goodbye”

 

Tematyka zajęć:

„A Picnic” – słuchanie opowiadania

A picnic – piknik, the basket – koszyk, toast and marmalade – tosty i marmolada, biscuits – biszkopty.

Song/Piosenka – „A picnic”

 

„I likespagetthi” – historyjka obrazkowa

Spagetthi – spaghetti, chiken – kurczak, grapes – winogrona

Song/Piosenka –„Areyouhungry?”

 

„My family” – moja rodzina

Mommy – mama, daddy – tata, sister – siostra, brother – brat, baby- dziecko, grandmother – babcia, grandfather– dziadek.

Song/Piosenka –„Family finger song”

 

 

 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA- GRUPA V

 1. 30 -8.15
 • Zabawy dowolne lub organizowane przez nauczycielkę / zabawy indywidualne lub w dowolnie dobranych grupach z wykorzystaniem dostępnych gier, układanek, zabawek oraz pomocy do rozwijania inteligencji wielorakich- pomoce plastyczne, muzyczne, ruchowe, teatralne
 • Rozmowy okolicznościowe
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych przez nauczyciela oraz prac indywidualnych wspierających rozwój dziecka

8.15 –8.30  –  zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne

 1. 30- 9 .00I ŚNIADANIE , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze,  kulturalne spożywanie posiłku
 1. 00 – 11.30
 • Zabawy i zajęcia organizowane przez nauczycielkę- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności
 • Spacery, wycieczki, zabawy dowolne, dydaktyczne, tematyczne, badawcze w sali lub ogrodzie przedszkolnym
 • Udział w przedszkolnych uroczystościach
 • Zabawy w sali przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych
 • Udział w zajęciach dodatkowych rytmika , język angielski , religia
 1. 30- 12. 00II ŚNIADANIE , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze, kulturalne spożywanie posiłku
 1. 00 – 12.30 – relaks , udział dzieci w proponowanych przez nauczycielkę zabawach

12.30-14.00 –zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowań.

 • chór
 • koła zainteresowań: koło plastyczne, koło origami, koło teatralne, warcaby
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • udział dzieci w proponowanych przez nauczycielkę zabawach plastycznych, konstrukcyjnych, literackich, umysłowych
 • zajęcia wyrównawcze i indywidualne stymulujące rozwój dziecka
 • zabawy dydaktyczne utrwalające i systematyzujące materiał programowy
 • zabawy z cyklu: Opowiadamy, gramy, zwyciężymy,
 • czytanie literatury dziecięcej
 1. 00- 14. 30- OBIAD , dyżury, czynności samoobsługowo- opiekuńcze, kulturalne spożywanie posiłku
 1. 30 – 14. 45 relaks, wyciszenie i odprężenie dzieci, słuchanie bajek, relaksującej muzyki
 1. 45- 17.00
 • zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali ( tematyczne, konstrukcyjne)
 • aktywność własna dzieci w sali i ogrodzie przedszkolnym
 • praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach
 • kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami – w miarę potrzeb i oczekiwań
 • prace porządkowo- użyteczne

Informujemy Państwa, iż Konsultacje indywidualne w naszej grupie odbywają się w zależności od potrzeb Rodziców.

Jednocześnie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z nauczycielkami ze względów organizacyjnych .