Grupa IV sprząta i segreguje odpady

Tegoroczna ogólnopolska akcja Sprzątanie Świata odbywa się pod hasłem „Podaj dalej… Drugie życie odpadów”.

Dzieci z gr IV porządkowały teren wokół przedszkola oraz segregują papiery, folie, plastiki – by dać im drugie życie.

„Sprzątanie Świata” to nie jednodniowa akcja, jej celem jest wyrobienie postaw i zachowań, które w przyszłości powinny stać się powszechną praktyką.