Grupa II – Rodzinka Misia Ptysia

Rodzinka Misia Ptysia

misie-img

Godziny pracy oddziału:

od 7:30 do 15:30


Nauczycielki:

 mgr Iwona Przygoda

mgr Marzenna Małgorzata Majtas

mgr Paulina Kulikowska

Pracownik obsługi:

Anna Woroszyło


TEMATYKA NA MIESIĄC Maj:

 1. W zaczarowanym świecie baśni
 2. Co słychać nad stawem
 3. Czysta planeta Ziemia
 4. Moi rodzice

NAUCZYMY SIĘ:

 • Wiersza 

Wiele pięknych kwiatów znamy:
tulipanów, róż i bzów.
My dla naszych Mam dziś mamy
najpiękniejsze kwiaty słów:
Słowo miłość – za ich troski.
Słowo wdzięczność – za ich trud.
Dar to skromny – dar dziecięcy,
wyśpiewany z serc jak z nut.

 • piosenki:

Wszystko dla Ciebie

1. Słońce na niebie, uśmiech dla Ciebie,
kwiaty w wazonie, dziś święto Twoje.
Ptaki śpiewają, koty biegają
a nawet kury, głośniej gdakają.

Ref. Dlatego dzisiaj życzę Ci,
niech Ci się milion gwiazdek śni.
Niech Ci radości nie brakuje,
Niech na Twej buzi uśmiech króluje. (2x)

2. Ty mnie otaczasz swoją opieką,
Ty robisz dla mnie wciąż coś dobrego.
To Ty się troszczysz o moje zdrowie,
dziś tą piosenką dziękuję Tobie.

Ref. Dlatego dzisiaj życzę Ci,…….


MAJ

GRUPA  I i II- Słownictwo

Ourgroup- nasza grupa

Goodmorning,  Hello , Goodbye,Bye, Please, Thankyou

Children – dzieci, Girls- Dziewczyny,  Boys- Chłopcy, Friends: przyjaciele

Classroomlanguage – Show me… ( pokaż)  , Draw the… ( narysuj), Trace the…( rysuj po śladzie) Colourit … ( pokoloruj to ) , Touch… ( dotknij) ,  Find…( znajdź) , Match … ( połącz),

Point to the…( wskaż), Count the …( policz..)

 

                                          Tematyka zajęć w maju:

Professions – zawody

Doctor – lekarz, Teacher – nauczyciel, Policeman – policjant, Fireman – strażak

Wild animals – dzikie zwierzęta

Lion – lew, Monkey – małpa, Elephant – słoń, Giraffe – żyrafa, Snake – wąż

Uczucia

Happy – szczęśliwy, Sad – smutny, Scared– przestraszony, Angry– zły, Hungry– głodny

BookCorner

The three Little Pigs – Trzy małe świnki


Ramowy rozkład dnia – grupa II

7:30 – 8:15

 • zabawy indywidualne lub w dowolnie dobranych grupach wg własnych pomysłów dzieci z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier.

 • słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej

 • prace porządkowe

8:15 – 8:30 zabawa ruchowa

8:30– 9:00 I śniadanie, czynności samoobsługowe,

9:00– 9:45

 • spacery

 • aktywność ruchowa na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym,

 • zabawy dowolne, tematyczne, badawcze w sali (niesprzyjająca aura)

9:45– 10:15

 • zabawy i zajęcia organizowane przez nauczycielkę – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności – przygotowanie się do zajęć, rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: muzycznej, ruchowej, plastycznej, poznawczej, matematyczno – logicznej

10:30– 11:30

 • dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali według zainteresowań

 • prace porządkowo – użyteczne

 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela

11:30–12:00 II śniadanie, czynności samoobsługowe,

12:00– 14:00 relaks, wyciszenie i odprężenie dzieci, słuchanie bajek, relaksującej muzyki

14:00– 14:30 obiad, czynności samoobsługowe,

14:30– 15:30

 • aktywność własna dzieci w sali i w ogrodzie przedszkolnym

 • praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia w określonych obszarach

 • udział dzieci w proponowanych przez nauczycielkę zabawach plastycznych, konstrukcyjnych, literackich, umysłowych

 • krótkie kontakty indywidualne z rodzicami – w miarę potrzeb i oczekiwań