Grupa I – Misie Ptysie

Misie Ptysie

bajkowy-mis

Godziny pracy grupy I:

7.00 – 17.00

 

 


Nauczycielki pracujące w grupie:

mgr Małgorzata Wróblewska

mgr Jolanta Domańska

Pomoc nauczycielki

Joanna Lenczewska

Pracownik obsługi

Monika Łapińska


   TEMATY   TYGODNIOWE NA MAJ

Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.

Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.

piosenka: „Mój Tato”

 

 1. Kto najlepiej gra w siatkówkę?

Kto rozwiąże dziś krzyżówkę?

Ref.Mój Tato, Tato zapracowany

Chodzi na ryby, zbiera kasztany

A zimą ze mną lepi bałwany

Taki mój Tato, Tato kochany

 1. Kto podwiezie samochodem?

Kto tak mówi: –później, –potem?

Ref.Mój Tato, Tato …

 1. Kto przypala nawet wodę?

Kto rozmawia czasem z kotem?

Ref.Mój Tato, Tato …

 1. Kto to mamie daje kwiaty?

Kto przytuli? Kto zabawi?

Ref.Mój Tato, Tato …

wiersz “Urwis”:

Chociaż jestem urwis mały,
ale to nie wada przecież.
Bez urwisów to by były
straszne nudy na tym świecie.
Te urwisy nic dobrego,
lecz gorące serca mają.
Jak też dobrze urwisują,
tak też dobrze i kochają.
I ja kocham Cię Mamusiu
z serduszka całego.
I życzę Ci serdecznie
wszystkiego najlepszego.


MAJ

GRUPA  I i II- Słownictwo

Ourgroup- nasza grupa

Goodmorning,  Hello , Goodbye,Bye, Please, Thankyou

Children – dzieci, Girls- Dziewczyny,  Boys- Chłopcy, Friends: przyjaciele

Classroomlanguage – Show me… ( pokaż)  , Draw the… ( narysuj), Trace the…( rysuj po śladzie) Colourit … ( pokoloruj to ) , Touch… ( dotknij) ,  Find…( znajdź) , Match … ( połącz),

Point to the…( wskaż), Count the …( policz..)

 

                                          Tematyka zajęć w maju:

Professions – zawody

Doctor – lekarz, Teacher – nauczyciel, Policeman – policjant, Fireman – strażak

Wild animals – dzikie zwierzęta

Lion – lew, Monkey – małpa, Elephant – słoń, Giraffe – żyrafa, Snake – wąż

Uczucia

Happy – szczęśliwy, Sad – smutny, Scared– przestraszony, Angry– zły, Hungry– głodny

BookCorner

The three Little Pigs – Trzy małe świnki


SZCZEGÓŁOWY  ROZKŁAD DNIA GRUPY I

7.00- 8.15

 • Schodzenie się dzieci
 • Gry i zabawy usprawniające mowę i myślenie dzieci
 • Zabawy indywidualne dzieci w dowolnie dobranych grupach w kącikach zainteresowań/ zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry planszowe , puzzle
 • Rozmowy okolicznościowe z dziećmi
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela.
 • Praca indywidualna z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych wspierająca rozwój dziecka.
 • Prace porządkowe

8.15-8.30

 • Zabawy ruchowe i ze śpiewem

8.30-9.00

 • I śniadanie, czynności samoobsługowe, higieniczne, opiekuńcze ( prawidłowe posługiwanie się łyżką, kulturalne spożywanie posiłku)

9.00- 9.30

 • Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego -Zabawy i zajęcia organizowane przez nauczycielkę : ruchowe, artystyczne( wychowanie przez sztukę- muzyka, poezja, teatr), intelektualne, językowe, logiczno-matematyczne, przyrodnicze, eksperymenty
 • Zabawy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych i informatycznych
 • J. angielski (środa) 9.00-9.15

9.30-9.45

 • Czynności samoobsługowe – toaleta
 • Zabawy paluszkowe i masażyki relaksacyjne

9.45-10.30

 • Zabawy na placu przedszkolnym zgodne z wyborem dziecka, w części organizowane przez nauczycielkę
 • Spacery ( obserwacja przyrody, najbliższego otoczenia)
 • Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej ( w sytuacji niesprzyjającej aury)

10.30-11.30

-Zabawy ruchowe i ze śpiewem

zabawy tematyczne, okazje edukacyjne, eksperymenty i zabawy badawcze

11.30- 12.00

 • Czynności samoobsługowe, porządkowe, higieniczne, przygotowanie do drugiego śniadania
 • II śniadanie, czynności samoobsługowe, przygotowanie do leżakowania, załatwianie potrzeb fizjologicznych, samodzielne rozbieranie się, wieszanie ubrań na krzesełku

12.00- 14.00

 • Odpoczynek dzieci- relaks, wyciszenie i odprężenie, słuchanie bajek terapeutycznych, relaksującej muzyki
 • Czynności porządkowe po leżakowaniu

14.00- 14.30

 • Zabawa ruchowa – modelowanie nawyków ruchowych
 • Czynności samoobsługowe, higieniczne po odpoczynku , kształtowanie nawyków w zakresie samoobsługi i higieny
 • Obiad- samodzielne zjadanie całej porcji, zachęcanie do zjadania sałatek, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, nauka posługiwania się sztućcami

14.30- 17.00

 • Aktywność własna dzieci w sali lub  w ogrodzie przedszkolnym- zabawy dydaktyczne, integracyjne, plastyczno –techniczne, gry i zabawy stolikowe
 • Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę
 • Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagającym wsparcia
 • Ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności
 • Prace porządkowo – użyteczne
 • Rozchodzenie się dzieci

Informujemy Państwa, iż Konsultacje indywidualne w naszej grupie odbywać się będą w zależności od potrzeb Rodziców.

Jednocześnie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z nauczycielkami ze względów organizacyjnych .